Het project De Nieuwe N200 gaat na de zomer van 2018 in uitvoering. Er ontstaat dan hinder op de N200.

De N200 gaat van Halfweg tot in Amsterdam flink op de schop. Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage.
Hou hier rekening mee als je via deze weg onze kant op komt.

voor meer info over de hinder op de N200 www.denieuwen200.nl

Vertel uw netwerk over ons